Категория

IELTS Practice Tests Plus

61.80лв.
Практически тестове + мултиROM & аудио дискове (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

IELTS Practice Tests Plus

61.80лв.
Практически тестове + мулти-ROM & аудиоCD (вкл. отговори)

философия за добър и спокоен живот

Focus on IELTS

103.40лв.
Учебник + MyLab

философия за добър и спокоен живот

Focus on IELTS

56.10лв.
Методическо ръководство

философия за добър и спокоен живот

Focus on IELTS

41.60лв.
Аудио дискове (2)

философия за добър и спокоен живот

-50%

Longman Exam Accelerator

37.40 лв. 38.80лв.
Книга + 2 аудиодиска

философия за добър и спокоен живот

Longman Exam Accelerator

36.80лв.
Методическо ръководство

философия за добър и спокоен живот

Expert Proficiency

70.00лв.
Учебник + аудио CD

философия за добър и спокоен живот

Expert Proficiency

49.00лв.
Учебна тетрадка

философия за добър и спокоен живот

Expert Proficiency

191.10лв.
Active Teach

философия за добър и спокоен живот

Gold Pre-first

61.60лв.
Учебник+CD-ROM (вкл. mp3 аудио)

философия за добър и спокоен живот

Gold Pre-first

42.60лв.
Учебна тетрадка с онлайн аудио (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold Pre-first

42.60лв.
Учебна тетрадка с онлайн аудио (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold Pre-first

68.20лв.
Методическо ръководство с онлайн Test-master

философия за добър и спокоен живот

Gold Pre-first

241.80лв.
Active Teach за учителя - за интерактивна бяла дъска

философия за добър и спокоен живот

Gold Preliminary

61.60лв.
Учебник+CD-ROM (вкл. mp3 аудио)

философия за добър и спокоен живот

Gold Preliminary

42.60лв.
Учебна тетрадка с онлайн аудио (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold Preliminary

42.60лв.
Учебна тетрадка с онлайн аудио (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold Preliminary

66.00лв.
Методическо ръководство с онлайн Test-master

философия за добър и спокоен живот

Gold Preliminary

241.80лв.
Active Teach за учителя - за интерактивна бяла дъска

философия за добър и спокоен живот

PTE Academic Practice Tests Plus

53.60лв.
Практически тестове (с отговори) + аудио диск

философия за добър и спокоен живот

PTE Academic Practice Tests Plus

53.60лв.
Практически тестове (без отговори) + аудио диск

философия за добър и спокоен живот

B2 First Practice Tests Plus 1

46.60лв.
Практически тестове (вкл.отговори) + онлайн ресурси

философия за добър и спокоен живот

B2 First Practice Tests Plus 1

46.60лв.
Практически тестове (без отговори) + онлайн ресурси

философия за добър и спокоен живот

Gold First

50.40лв.
Учебник + онлайн аудио

философия за добър и спокоен живот

Gold First

91.40лв.
Учебник + MyLab

философия за добър и спокоен живот

Gold First

34.80лв.
Exams Maximiser + online audio (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold First

37.80лв.
Exams Maximiser + online audio (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Expert First 3rd Edition

91.40лв.
Учебник + аудио + MyLab

философия за добър и спокоен живот

Expert First 3rd Edition

46.80лв.
Учебна тетрадка (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Expert First 3rd Edition

43.40лв.
Учебна тетрадка (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold Advanced

57.80лв.
Учебник + онлайн аудио

философия за добър и спокоен живот

Gold Advanced

91.40лв.
Учебник + MyLab

философия за добър и спокоен живот

Gold Advanced

35.00лв.
Exams Maximiser + online audio (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold Advanced

35.00лв.
Exams Maximiser + online audio (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold Advanced

241.80лв.
Active Teach

философия за добър и спокоен живот

C1 Advanced Practice Tests Plus 2

46.60лв.
Практически тестове (вкл. отговори) + онлайн ресурси

философия за добър и спокоен живот

C1 Advanced Practice Tests Plus 2

46.60лв.
Практически тестове (без отговори) + онлайн ресурси

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A1

47.00лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

MyGrammarLab Advanced C1/C2

60.70лв.
Без отговори – за работа с учител

философия за добър и спокоен живот

Gold B1 Preliminary

54.30лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

Gold B1 Preliminary

88.30лв.
Учебник + MyEnglishLab

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A1

27.40лв.
Учебна тетрадка

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A1

25.40лв.
АудиоCD

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A1

74.50лв.
Учебник + Online practice

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A2

47.00лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A2

74.50лв.
Учебник + Online practice

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A2

27.40лв.
Учебна тетрадка

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A2

25.40лв.
Аудио CDs

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A2+

47.00лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A2+

74.50лв.
Учебник + Online practice

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A2+

27.40лв.
Учебна тетрадка

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A2+

25.40лв.
Аудио CDs

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B1

47.00лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B1

74.50лв.
Учебник + Online practice

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B1

27.40лв.
Учебна тетрадка

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B1

25.40лв.
Аудио CDs

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B1+

47.00лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B1+

74.50лв.
Учебник + Online practice

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B1+

27.40лв.
Учебна тетрадка

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B1+

25.40лв.
Аудио CDs

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B2

47.00лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B2

74.50лв.
Учебник + Online practice

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B2

27.40лв.
Учебна тетрадка

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B2

25.40лв.
Аудио CDs

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B2

20.20лв.
Exam Practice - Cambridge

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B2+

74.50лв.
Учебник + Online practice

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B2+

27.40лв.
Учебна тетрадка

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B2+

25.40лв.
Аудио CDs

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience C1

47.00лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience C1

74.50лв.
Учебник + Online practice

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience C1

27.40лв.
Учебна тетрадка

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience C1

25.40лв.
Аудио CDs

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience C1

20.20лв.
Exam Practice - Cambridge

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 7,5

71.20лв.
Учебник + онлайн аудио

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 7,5

114.00лв.
Учебник + онлайн аудио + MyLab

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 7,5

42.80лв.
Учебна тетрадка (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 7,5

42.80лв.
Учебна тетрадка (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 7,5

50.60лв.
Методическо ръководство + онлайн аудио

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 7,5

117.70лв.
ActiveTeach USB за учителя - за интерактивна бяла дъска

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 6

71.20лв.
Учебник + онлайн аудио

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 6

114.00лв.
Учебник + онлайн аудио + MyLab

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 6

42.80лв.
Учебна тетрадка (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 6

42.80лв.
Учебна тетрадка (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 6

50.60лв.
Методическо ръководство + онлайн аудио

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 6

117.70лв.
ActiveTeach USB за учителя - за интерактивна бяла дъска

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 5

71.20лв.
Учебник + онлайн аудио

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 5

114.00лв.
Учебник + онлайн аудио + MyLab

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 5

42.80лв.
Учебна тетрадка (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 5

42.80лв.
Учебна тетрадка (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 5

50.60лв.
Методическо ръководство + онлайн аудио

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 5

117.70лв.
ActiveTeach USB за учителя - за интерактивна бяла дъска

философия за добър и спокоен живот

Expert: PTE Academic B1

107.80лв.
Учебник + MyEnglishLab

философия за добър и спокоен живот

Expert: PTE Academic B2

107.80лв.
Учебник + MyEnglishLab

философия за добър и спокоен живот

Gold B1 Preliminary

33.90лв.
Учебна тетрадка (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold B1 Preliminary

33.90лв.
Учебна тетрадка (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold B1 Preliminary

34.60лв.
Аудио диск за работа в клас

философия за добър и спокоен живот

Gold B1 Preliminary

104.10лв.
ActiveTeach USB за учителя - за интерактивна бяла дъска

философия за добър и спокоен живот

Gold B1+ Pre-First

54.30лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

Gold B1+ Pre-First

88.30лв.
Учебник + MyEnglishLab

философия за добър и спокоен живот

Gold B1+ Pre-First

33.90лв.
Учебна тетрадка (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold B1+ Pre-First

33.90лв.
Учебна тетрадка (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold B1+ Pre-First

34.60лв.
Аудио диск за работа в клас

философия за добър и спокоен живот

Gold B1+ Pre-First

185.40лв.
ActiveTeach USB за учителя - за интерактивна бяла дъска

философия за добър и спокоен живот

Gold B2 First

71.20лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

Gold B2 First

114.40лв.
Учебник + MyEnglishLab

философия за добър и спокоен живот

Gold B2 First

46.80лв.
Учебна тетрадка (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold B2 First

34.60лв.
Аудио диск за работа в клас

философия за добър и спокоен живот

Gold B2 First

185.40лв.
Active Teach USB за учителя - за интерактивна бяла дъска

философия за добър и спокоен живот

Gold C1 Advanced

57.80лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

Gold C1 Advanced

114.40лв.
Учебник + MyEnglishLab

философия за добър и спокоен живот

Gold C1 Advanced

35.00лв.
Учебна тетрадка (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold C1 Advanced

35.00лв.
Учебна тетрадка (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold C1 Advanced

48.90лв.
Аудио диск за работа в клас

философия за добър и спокоен живот

Gold C1 Advanced

104.10лв.
ActiveTeach USB за учителя - за интерактивна бяла дъска

философия за добър и спокоен живот

B2 First Practice Tests Plus 2

46.60лв.
Практически тестове (вкл. отговори) + онлайн ресурси

философия за добър и спокоен живот

B2 First Practice Tests Plus 2

46.60лв.
Практически тестове (без отговори) + онлайн ресурси

философия за добър и спокоен живот

C1 Advanced Practice Tests Plus 1

46.60лв.
Практически тестове (вкл. отговори) + онлайн ресурси

философия за добър и спокоен живот