Категория

IELTS Practice Tests Plus

59.70лв.
Практически тестове + мултиROM & аудио дискове (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

IELTS Practice Tests Plus

59.70лв.
Практически тестове + мулти-ROM & аудиоCD (вкл. отговори)

философия за добър и спокоен живот

Focus on IELTS

99.90лв.
Учебник + MyLab

философия за добър и спокоен живот

Focus on IELTS

54.20лв.
Методическо ръководство

философия за добър и спокоен живот

Focus on IELTS

40.20лв.
Аудио дискове (2)

философия за добър и спокоен живот

-50%

Longman Exam Accelerator

37.40 лв. 18.70лв.
Книга + 2 аудиодиска

философия за добър и спокоен живот

Longman Exam Accelerator

35.60лв.
Методическо ръководство

философия за добър и спокоен живот

Expert Proficiency

67.60лв.
Учебник + аудио CD

философия за добър и спокоен живот

Expert Proficiency

47.30лв.
Учебна тетрадка

философия за добър и спокоен живот

Expert Proficiency

184.60лв.
Active Teach

философия за добър и спокоен живот

Gold Pre-first

59.50лв.
Учебник+CD-ROM (вкл. mp3 аудио)

философия за добър и спокоен живот

Gold Pre-first

41.20лв.
Учебна тетрадка с онлайн аудио (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold Pre-first

41.20лв.
Учебна тетрадка с онлайн аудио (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold Pre-first

65.90лв.
Методическо ръководство с онлайн Test-master

философия за добър и спокоен живот

Gold Pre-first

233.60лв.
Active Teach за учителя - за интерактивна бяла дъска

философия за добър и спокоен живот

Gold Preliminary

59.50лв.
Учебник+CD-ROM (вкл. mp3 аудио)

философия за добър и спокоен живот

Gold Preliminary

41.20лв.
Учебна тетрадка с онлайн аудио (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold Preliminary

41.20лв.
Учебна тетрадка с онлайн аудио (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold Preliminary

63.80лв.
Методическо ръководство с онлайн Test-master

философия за добър и спокоен живот

Gold Preliminary

233.60лв.
Active Teach за учителя - за интерактивна бяла дъска

философия за добър и спокоен живот

PTE Academic Practice Tests Plus

51.80лв.
Практически тестове (с отговори) + аудио диск

философия за добър и спокоен живот

PTE Academic Practice Tests Plus

51.80лв.
Практически тестове (без отговори) + аудио диск

философия за добър и спокоен живот

B2 First Practice Tests Plus 1

44.90лв.
Практически тестове (вкл.отговори) + онлайн ресурси

философия за добър и спокоен живот

B2 First Practice Tests Plus 1

44.90лв.
Практически тестове (без отговори) + онлайн ресурси

философия за добър и спокоен живот

Gold First

48.60лв.
Учебник + онлайн аудио

философия за добър и спокоен живот

Gold First

88.30лв.
Учебник + MyLab

философия за добър и спокоен живот

Gold First

33.60лв.
Exams Maximiser + online audio (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold First

36.60лв.
Exams Maximiser + online audio (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Expert First 3rd Edition

88.30лв.
Учебник + аудио + MyLab

философия за добър и спокоен живот

Expert First 3rd Edition

45.20лв.
Учебна тетрадка (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Expert First 3rd Edition

41.80лв.
Учебна тетрадка (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold Advanced

55.80лв.
Учебник + онлайн аудио

философия за добър и спокоен живот

Gold Advanced

88.30лв.
Учебник + MyLab

философия за добър и спокоен живот

Gold Advanced

33.80лв.
Exams Maximiser + online audio (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold Advanced

33.80лв.
Exams Maximiser + online audio (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold Advanced

233.60лв.
Active Teach

философия за добър и спокоен живот

C1 Advanced Practice Tests Plus 2

44.90лв.
Практически тестове (вкл. отговори) + онлайн ресурси

философия за добър и спокоен живот

C1 Advanced Practice Tests Plus 2

44.90лв.
Практически тестове (без отговори) + онлайн ресурси

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A1

45.40лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

MyGrammarLab Advanced C1/C2

58.60лв.
Без отговори – за работа с учител

философия за добър и спокоен живот

Gold B1 Preliminary

52.50лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

Gold B1 Preliminary

85.30лв.
Учебник + MyEnglishLab

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A1

26.40лв.
Учебна тетрадка

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A1

24.50лв.
АудиоCD

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A1

72.00лв.
Учебник + Online practice

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A2

45.40лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A2

72.00лв.
Учебник + Online practice

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A2

26.40лв.
Учебна тетрадка

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A2

24.50лв.
Аудио CDs

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A2+

45.40лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A2+

72.00лв.
Учебник + Online practice

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A2+

26.40лв.
Учебна тетрадка

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience A2+

24.50лв.
Аудио CDs

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B1

45.40лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B1

72.00лв.
Учебник + Online practice

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B1

26.40лв.
Учебна тетрадка

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B1

24.50лв.
Аудио CDs

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B1+

45.40лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B1+

72.00лв.
Учебник + Online practice

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B1+

26.40лв.
Учебна тетрадка

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B1+

24.50лв.
Аудио CDs

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B2

45.40лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B2

72.00лв.
Учебник + Online practice

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B2

26.40лв.
Учебна тетрадка

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B2

24.50лв.
Аудио CDs

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B2

19.50лв.
Exam Practice - Cambridge

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B2

19.50лв.
Exam Practice - Pearson Test of English

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B2+

72.00лв.
Учебник + Online practice

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B2+

26.40лв.
Учебна тетрадка

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience B2+

24.50лв.
Аудио CDs

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience C1

45.40лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience C1

72.00лв.
Учебник + Online practice

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience C1

26.40лв.
Учебна тетрадка

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience C1

24.50лв.
Аудио CDs

философия за добър и спокоен живот

Gold Experience C1

19.50лв.
Exam Practice - Cambridge

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 7,5

68.80лв.
Учебник + онлайн аудио

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 7,5

110.10лв.
Учебник + онлайн аудио + MyLab

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 7,5

41.40лв.
Учебна тетрадка (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 7,5

41.40лв.
Учебна тетрадка (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 7,5

48.90лв.
Методическо ръководство + онлайн аудио

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 7,5

113.70лв.
ActiveTeach USB за учителя - за интерактивна бяла дъска

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 6

68.80лв.
Учебник + онлайн аудио

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 6

110.10лв.
Учебник + онлайн аудио + MyLab

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 6

41.40лв.
Учебна тетрадка (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 6

41.40лв.
Учебна тетрадка (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 6

48.90лв.
Методическо ръководство + онлайн аудио

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 6

113.70лв.
ActiveTeach USB за учителя - за интерактивна бяла дъска

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 5

68.80лв.
Учебник + онлайн аудио

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 5

110.10лв.
Учебник + онлайн аудио + MyLab

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 5

41.40лв.
Учебна тетрадка (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 5

41.40лв.
Учебна тетрадка (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 5

48.90лв.
Методическо ръководство + онлайн аудио

философия за добър и спокоен живот

Expert IELTS Band 5

113.70лв.
ActiveTeach USB за учителя - за интерактивна бяла дъска

философия за добър и спокоен живот

Expert: PTE Academic B1

104.20лв.
Учебник + MyEnglishLab

философия за добър и спокоен живот

Expert: PTE Academic B2

104.20лв.
Учебник + MyEnglishLab

философия за добър и спокоен живот

Gold B1 Preliminary

32.80лв.
Учебна тетрадка (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold B1 Preliminary

32.80лв.
Учебна тетрадка (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold B1 Preliminary

33.40лв.
Аудио диск за работа в клас

философия за добър и спокоен живот

Gold B1 Preliminary

100.60лв.
ActiveTeach USB за учителя - за интерактивна бяла дъска

философия за добър и спокоен живот

Gold B1+ Pre-First

52.50лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

Gold B1+ Pre-First

85.30лв.
Учебник + MyEnglishLab

философия за добър и спокоен живот

Gold B1+ Pre-First

32.80лв.
Учебна тетрадка (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold B1+ Pre-First

32.80лв.
Учебна тетрадка (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold B1+ Pre-First

33.40лв.
Аудио диск за работа в клас

философия за добър и спокоен живот

Gold B1+ Pre-First

179.10лв.
ActiveTeach USB за учителя - за интерактивна бяла дъска

философия за добър и спокоен живот

Gold B2 First

68.80лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

Gold B2 First

110.50лв.
Учебник + MyEnglishLab

философия за добър и спокоен живот

Gold B2 First

45.20лв.
Учебна тетрадка (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold B2 First

33.40лв.
Аудио диск за работа в клас

философия за добър и спокоен живот

Gold B2 First

179.10лв.
Active Teach USB за учителя - за интерактивна бяла дъска

философия за добър и спокоен живот

Gold C1 Advanced

55.80лв.
Учебник

философия за добър и спокоен живот

Gold C1 Advanced

110.50лв.
Учебник + MyEnglishLab

философия за добър и спокоен живот

Gold C1 Advanced

33.80лв.
Учебна тетрадка (без отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold C1 Advanced

33.80лв.
Учебна тетрадка (с отговори)

философия за добър и спокоен живот

Gold C1 Advanced

47.20лв.
Аудио диск за работа в клас

философия за добър и спокоен живот

Gold C1 Advanced

100.60лв.
ActiveTeach USB за учителя - за интерактивна бяла дъска

философия за добър и спокоен живот

B2 First Practice Tests Plus 2

44.90лв.
Практически тестове (вкл. отговори) + онлайн ресурси

философия за добър и спокоен живот

B2 First Practice Tests Plus 2

44.90лв.
Практически тестове (без отговори) + онлайн ресурси

философия за добър и спокоен живот