Категория

FOCUS for Bulgaria A2


За интензивно и разширено изучаване на английски език

Вид Учебник + Wordstore
Ниво A2
Клас 8 клас
Автор(и)
Издателство Pearson
За поръчка, моля свържете се с нас.
 
 
 
 
Попитай

ПРЕПОРЪЧАНИ

.............................


Учебната система FOCUS for Bulgaria е ориентирана към интересите и възрастовите особености на учениците в 8-12 клас. Отговаря напълно на изискванията на учебната програма на МОН за интензивно и разширено изучаване на английски език, включително профилирано обучение в 11. и 12. клас.

FOCUS for Bulgaria:

- Стимулира учениците да активират лексиката, която са научили до момента, и след това да преминат към изучаване на нова. Това е в съответствие с естествения начин на усвояване на нови знания от човешкия мозък.

- Развива писмените и говорни умения чрез специално разработена методика

- Видео презентации на произношение и граматика с виртуален учител

- Интерактивни ситуативни видео епизоди

- Аудиозаписи към всички упражнения и текстове

- Периодични преговорни уроци за самооценка

- Многостепенна система на тестване

- Методическо ръководство е пълноцветно с включен целия учебник с отговори

- Всеки урок предлага упражнения в изпитен формат на международни изпити и матура

- Допълнителни упражнения и тестове са включени в електронния учебник за учителя