Категория

New Grammar Time 1

34.40лв.
Граматика + Multi-ROM

философия за добър и спокоен живот

New Grammar Time 2

34.40лв.
Граматика + Multi-ROM

философия за добър и спокоен живот

New Grammar Time 3

39.20лв.
Граматика + Multi-ROM

философия за добър и спокоен живот

New Grammar Time 4

39.20лв.
Граматика + Multi-ROM

философия за добър и спокоен живот

New Grammar Time 4

37.70лв.
Методическо ръководство с допълнителни тестове

философия за добър и спокоен живот

New Grammar Time 5

39.20лв.
Граматика + MultiROM

философия за добър и спокоен живот

MyGrammarLab Elementary A1/A2

58.60лв.
С отговори – за самостоятелна работа

философия за добър и спокоен живот

MyGrammarLab Elementary A1/A2

58.60лв.
Без отговори – за работа с учител

философия за добър и спокоен живот

MyGrammarLab Intermediate B1/B2

58.60лв.
С отговори – за самостоятелна работа

философия за добър и спокоен живот

MyGrammarLab Intermediate B1/B2

58.60лв.
Без отговори – за работа в група с учител

философия за добър и спокоен живот

MyGrammarLab Advanced C1/C2

58.60лв.
С отговори – за самостоятелна работа

философия за добър и спокоен живот

MyGrammarLab Intermediate B1/B2

58.60лв.
Без отговори – за работа с учител

философия за добър и спокоен живот

MyGrammarLab Advanced C1/C2

58.60лв.
Без отговори – за работа с учител

философия за добър и спокоен живот

New Round-Up Starter Level

36.80лв.
Практическа граматика + CD-ROM

философия за добър и спокоен живот

New Round-Up Starter Level

24.00лв.
Книга за учителя + аудио CD

философия за добър и спокоен живот

New Round-Up Level 1

32.00лв.
Практическа граматика

философия за добър и спокоен живот

New Round-Up Level 1

24.00лв.
Книга за учителя + аудио CD

философия за добър и спокоен живот

New Round-Up Level 2

32.00лв.
Практическа граматика + CD-ROM

философия за добър и спокоен живот

New Round-Up Level 2

24.00лв.
Книга за учителя + аудио CD

философия за добър и спокоен живот

New Round-Up Level 3

33.80лв.
Практическа граматика + CD-ROM

философия за добър и спокоен живот

New Round-Up Level 3

25.30лв.
Книга за учителя + аудио CD

философия за добър и спокоен живот

New Round-Up Level 4

33.80лв.
Практическа граматика + CD-ROM

философия за добър и спокоен живот

New Round-Up Level 4

25.30лв.
Книга за учителя + аудио CD

философия за добър и спокоен живот

New Round-Up Level 5

34.60лв.
Практическа граматика + CD-ROM

философия за добър и спокоен живот

New Round-Up Level 5

25.30лв.
Книга за учителя + аудио CD

философия за добър и спокоен живот

New Round-Up Level 6

34.60лв.
Практическа граматика + CD-ROM

философия за добър и спокоен живот

New Round-Up Level 6

25.30лв.
Книга за учителя + аудио CD

философия за добър и спокоен живот