Grammar & Vocabulary for CAE and Proficiency


Вид Практически упражнения (с отговори)
Ниво C1 - C2
Автор(и)
Издателство Pearson
Цена: 64.60 лв.
Доставка: до 2-5 дни
Брой:
Онлайн поръчките през уебсайта на САНПРО, представител на Pearson за България, са ограничени до 2 броя от артикул. За поръчки над това количество, моля свържете се с нас.
Попитай

ПРЕПОРЪЧАНИ

.............................


Покриват необходимия граматичен и лексикален материал за успешно полагане на изпитите на Cambridge. Граматичните категории са представени ясно, със съответната лексика и разнообразни упражнения, степенувани по трудност. Цялостният и подробен преглед на граматиката, многото примери и диагностичните тестове след всеки юнит, допринасят за задълбочаване на знанията и създаване на допълнителна увереност. Голяма част от упражненията следват формата на изпитите, което помага на учениците да се запознаят с изискванията. Специално внимание се обръща на словообразуването, както и на типични думи и изрази, употребени в различни ситуации. Посочват се и се коментират най-често допусканите грешки.