Категория

MATURA Focus for Bulgaria A2 - B1.1 - B1


за нива A2, B1.1 и B1

Вид Учебник + онлайн аудио
Ниво A2-B1
Автор(и) Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler
Издателство Pearson
Цена: 23.40 лв.
Доставка: до 2-5 дни
Брой:
Онлайн поръчките през уебсайта на САНПРО, представител на Pearson за България, са ограничени до 2 броя от артикул. За поръчки над това количество, моля свържете се с нас.
Попитай

ПРЕПОРЪЧАНИ

.............................


MATURA Focus for Bulgaria е учебно пособие, създадено специално, за да осигури възможност на учениците да се подготвят добре за държавен зрелостен изпит по английски език. Може да се ползва, както за самоподготовка, така и за работа с учител. Основната цел на помагалото е не само да предостави примерни тестове, но и да запознае зрелостниците с формата на изпита и с различни стратегии за решаване на типовете изпитни задачи.

Помагалото е съобразено с указанията на МОН за провеждане на зрелостен изпит (ДЗИ) по чужд език и с формàта, определен за този изпит в съответствие с Общата европейска езикова рамка.

MATURA Focus for Bulgaria се състои от три раздела: Reference Part, Matura Exam Tasks Part, Thematic Part.

The Reference Part следва структурата на изпитния формат на зрелостния изпит по чужд език, нива A2, B1.1 и В1, и включва:

·         Информация за типовете изпитни задачи

·         Съвети и стратегии за успешно справяне с конкретните видове задачи

·         Упражнения, даващи възможност на учениците да приложат на практика тези стратегии

·         Списък с езикови фрази, полезни при изпълнение на задачите за създаване на писмен текст

·         Текстови модели за най-типичните задачи в писмената част на изпита

Отличителна черта на раздела Reference Part е активният подход към съветите за справяне с изпитните задачи, което позволява задълбочен анализ и предотвратяване на грешки от страна на учениците.

The Matura Exam Tasks Part се състои от 12 модула, фокусирани върху типични изпитни теми. Тя е тясно свързана с Reference Part и Thematic Part, което улеснява учителя и учениците в работата им, когато обсъждат конкретни изпитни задачи. Това дава възможност на обучаемите да прилагат и активират стратегии за изпита, да изпълняват видовете задачи по формата, както и да ги упражняват в автентичен контекст, подобен на реалния зрелостен изпит.

The Thematic Part дава възможност на обучаемите да преразгледат и преговорят ключови думи и лексикални структури от всяка изпитна тема.

 

Целта на MATURA Focus for Bulgaria е не само да предложи примерни тестове, но и да подпомогне зрелостниците в изграждането на стратегии за правилен подход и мислене към отделните типове задачи от формата на държавния зрелостен изпит.

MATURA Focus for Bulgaria използва интелигентен подход за изграждане на умения, които ще са необходими на учениците, за да успеят в академичното си обучение или да използват английски език в тяхното кариерно развитие.

 

Аудио записите са на адрес: www.pearson.bg